Video hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng

phuphat vn quyentruycap folder
Video hướng dẫn thêm quyền truy cập vào thư mục Phuphat.obj
Video hướng dẫn thêm quyền truy cập vào thư mục Phuphat.obj
phuphat vn change datetime windows
Video hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng
Video hướng dẫn thay đổi định dạng ngày tháng, hoặc thay đổi dấu chấm, dấu phẩy
phuphat vn printer
Video hướng dẫn cài đặt máy in nhiệt (POS)
Video hướng dẫn cài đặt máy in nhiệt (POS)
phuphat vn tochuc
Video hướng phần mềm cấu hình theo đơn vị, tổ chức
Video hướng phần mềm cấu hình theo đơn vị, tổ chức
phuphat vn dinhluong
Video hướng dẫn làm công thức định lượng
Video hướng dẫn làm công thức định lượng
phuphat vn config
Video hướng dẫn config phần mềm Phú phát theo các lĩnh vực
Video hướng dẫn config phần mềm Phú phát theo các lĩnh vực
phuphat vn doingonngusudung
Video thay đổi ngôn ngữ hiển thị phần mềm Phuphat.obj
Video thay đổi ngôn ngữ hiển thị phần mềm Phuphat.obj
phuphat vn baogiasanpham
Video hướng dẫn làm báo giá cho khách Phuphat.obj
Video hướng dẫn làm báo giá cho khách Phuphat.obj
1 2 3 4 5 6