Lỗi chấm vân tay

Lỗi chấm vân tay

Trước tiên ta phải xem xét lỗi chấm vân tay như thế nào thì lúc đó ta mới có hướng xử lý cho đúng, và ở đây đã đưa ra 3 trường hợp chấm hay lỗi, đồng thời ở phần dưới cũng hướng dẫn cách khắc phục.

 

1. Chấm mãi mới nhận được (người khác chấm bình thường)

2. Thỉnh thoảng chấm mới báo thế (người khác chấm bình thường).

3. Thỉnh thoảng chấm mới báo thế(người khác cũng thế).

 

Cách khắc phục lỗi nếu xảy ra ở trường hợp nào thì ta làm theo các bước theo từng trường hợp dưới đây:

 

A. Chấm mãi mới nhận được thì các bước làm như sau:

 

Bước 1: Nhân viên báo với người quản lý để chỉnh sửa lại vân tay mẫu (do lần lấy mẫu không đưa chính xác hoặc do ngón tay bị mòn mất vân).

Bước 2: Người quản lý truy cập vào máy chấm công

Bước 3: Chỉnh sửa lấy lại dấu vân tay

(Hình hướng dẫn lấy dấu vân tay chính xác)

 

Bước 4: Thoát ra và kiểm tra bằng cách chấm lại (nếu vẫn báo thế thì lấy ngón khác):

 

B. Thỉnh thoảng chấm mới báo thế (người khác chấm bình thường) thì các bước làm như sau:

 

Bước 1: Hãy lau chỗ chấm bằng các đồ lau mềm, khô (do vân tay người khác vẫn còn lưu lại).

Bước 2: Chấm thử nếu vẫn báo thế thì ta chuyển sang bước 3, còn không thì đã hoàn thành chấm công.

Bước 3: Che ánh sáng chiếu thẳng vào máy chấm công và chấm (nếu vẫn báo thì xem lại cách để đúng vị trí như lần đầu lấy vân tay, còn không thì chuyển sang bước 4.

Bước 4: Hãy làm tương tự như trường hợp A ở trên.

 

C. Thỉnh thoảng chấm mới báo thế (người khác cũng thế) thì các bước làm như sau:

 

Bước 1: Hãy lau chỗ chấm bằng các đồ lau mềm, khô (do vân tay người khác vẫn còn lưu lại).

Bước 2: Che ánh sáng chiếu thẳng vào máy chấm công và chấm (nếu vẫn báo thì xem lại cách để đúng vị trí như lần đầu lấy vân tay, còn không thì chuyển sang bước 3.

Bước 3: Báo với nhà cung cấp để kiểm tra mắt đọc vân tay.