Video hướng dẫn config phần mềm Phú phát theo các lĩnh vực

Video hướng dẫn config phần mềm Phú phát theo các lĩnh vực

Video hướng dẫn config phần mềm Phú phát theo các lĩnh vực

 

MÔ TẢ CONFIG PHUPHAT.OBJ

 

   Để config theo từng lĩnh vực 1, thì trước tiên bạn phải cài đặt phần mềm trước sau đó sẽ tiến hành config, để đúng theo lĩnh vực mong muốn thì bạn hãy làm theo các bước sau:

 

Bước 1: Truy cập tới thư mục Phuphat.Obj

Bước 2: Tìm đến Files có tên là FixLoadParameter.txt

Bước 3: Mở Files đó ra

Bước 5: Dựa vào bảng trên để Config theo đúng ý mình

Bước 6: Lưu Files lại và chạy